Ventilatieverslaggeving

Creatie van een energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele woning.

Voor alle bouwaanvragen voor residentiële gebouwen (nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties) in het Vlaams Gewest, dient vanaf 1 januari 2016 een ventilatie-voorontwerp beschikbaar te zijn voor de EPB-startverklaring en een ventilatie-prestatieverslag voor het indienen van de EPB-aangifte.

Categorie
Ventilatieverslaggeving
Voor wie?
Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie

Ventilatie en E-peil

De E-peil-eis wordt alsmaar strenger. Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan u het E-peil van uw woning verlagen met 10 à 15 punten, waardoor u eventueel kan genieten van subsidies bij het bereiken van een voldoende laag E-peil.

Ventilatie-voorontwerp (VVO)

Bij de EPB-startverklaring dient een ventilatie-voorontwerp gevoegd te worden. Het ventilatie-voorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u een overzicht van de ventilatie-installatie die door de architect in uw woning wordt voorzien.

Ventilatie-ontwerp-specificaties (VOS)

In de ventilatie-ontwerp-specificaties worden alle prestatie-eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de STS-P 73-1 systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie-installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

Ventilatie-prestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie dient een ventilatie-prestatieverslag opgesteld te worden. Dit verslag kan u vergelijken met de ventilatie-ontwerp-specificaties om te controleren of uw ventilatie-installatie voldoet aan de door u gestelde eisen.

Vraag een vrijblijvende offerte

Contact