EPB-verslaggeving

Energieverbruik beperken en comfort binnen optimaliseren.

Elk nieuwbouwproject, verbouwing en uitbreiding, waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moet voldoen aan de wettelijke EPB-eisen.

Categorie
EPB-verslaggeving
Voor wie?
Bij nieuwbouw, verbouwing en ingrijpende energetische renovatie waarvoor een vergunning of melding werd aangevraagd

Welke eisen zijn van toepassing?

Welke eisen van toepassing zijn is afhankelijk van het type project en de datum waarop de bouwaanvraag wordt ingediend.

Uw project moet onder meer voldoen aan:
  • minimaal aandeel hernieuwbare energie
  • maximaal S-peil / K-peil
  • maximale netto energiebehoefte voor verwarming
  • maximale oververhitting
  • maximale U-waarden
  • minimale ventilatievoorzieningen
  • minimaal aandeel hernieuwbare energie
Concreet wil dit zeggen dat het gebouw dient te voldoen aan bepaalde eisen inzake isolatie, energieverbruik, ventilatie en zo meer.

Ontwerpevaluatie

Op basis van de geleverde plannen maken wij een voorcalculatie met een uitgebreid verslag over het E- & S-peil (of K-peil) en de ventilatievoorzieningen met aanvullend advies.
Elk nieuwbouwproject moet een minimale hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Wij bekijken met u welke technieken de voorkeur genieten voor uw project.
Wilt u een lager E-peil behalen dan het maximaal toegelaten E-peil? Wij adviseren u graag welke materialen, installaties, … hiervoor gebruikt dienen te worden en kijken na voor welke premies u eventueel in aanmerking komt.

Startverklaring

De startverklaring is een eerste kennisgeving aan de Vlaamse overheid dat de werken van start gaan en vermeldt of het ontwerp al dan niet aan de EPB-eisen voldoet. De startverklaring dient minstens 8 dagen voor de start van de werken ingediend te worden.

Opvolging

Controle op de werf van de gebruikte materialen en installaties en toezien op de correcte uitvoering. Salus TMB Groep blijft doorheen het volledige bouwproces het aanspreekpunt voor vragen omtrent de energieprestatie van uw woning. Wenst u bepaalde aanpassingen te doen, dan berekenen wij het effect hiervan op het E-peil.

Energieprestatiecertificaat

Na de uitvoering van de werken, en ten laatste zes maanden na de ingebruikname, wordt de EPB-aangifte ingediend bij het Vlaams Energie Agentschap en bezorgen wij u, samen met de EPB-aangifte, ook het verplichte energieprestatiecertificaat.

Vraag een vrijblijvende offerte

Contact