Keuring privé-riolering

Gescheiden afvoer van regen- en afvalwater.

De keuring van de privé-riolering is verplicht uit te voeren bij elke nieuwbouw, grote verbouwing, na vaststelling van een inbreuk en na een afkoppeling.

Categorie
Keuring privé-riolering
Voor wie?
Bij nieuwbouw, verbouwing en afkoppeling

Keuring

De keuring focust zich voornamelijk op de correcte scheiding van hemelwater en afvalwater.
Naast een correct gescheiden riolering, worden ook volgende zaken onderzocht bij de keuring:
  • Zijn alle toestellen correct aangesloten op het rioleringsstelsel?
  • Is de regenwaterput, septische put, vetafscheider, … geplaatst conform de geldende regelgeving?
  • Wordt het regenwater hergebruikt?
  • Afvoer van hemelwater op verharde oppervlaktes?
  • Infiltratie- en drainagevoorzieningen?

De keuring kan worden uitgevoerd als alle aansluitpunten zowel binnen als buiten aanwezig zijn. Toestellen hoeven echter nog niet geplaatst te zijn. De keuring kan best plaatsvinden voor het aanbrengen van de vloerisolatie of chape en het aanleggen van de verharding buiten. Eventuele non-conformiteiten kunnen in deze fase van de bouw meestal nog goedkoop en snel opgelost worden.
Salus TMB Groep is in het bezit van een erkenning en attest van Vlario als 'keurder privé-riolering' en mag dus deze wettelijk verplichte keuring uitvoeren.

Afkoppeling

Salus TMB Groep mag ook optreden als afkoppelingsdeskundige. Komt er een gescheiden rioleringsstelsel in je straat, dan moet je zelf ook je afval- en regenwater gescheiden afvoeren. Als afkoppelingsdeskundige brengen we jouw privé-riolering in kaart en geven advies over de noodzakelijke aanpassingen.

Vraag een vrijblijvende offerte

Contact