Veiligheidscoördinatie

Er schuilen heel wat gevaren op een bouwwerf.

Om het risico op ongevallen in de bouwsector te verminderen, is veiligheidscoördinatie verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.

Categorie
Veiligheidscoördinatie
Voor wie?
Bij nieuwbouw, verbouwing en ingrijpende energetische renovatie

Veiligheidscoördinatie ontwerp

In het veiligheidscoördinatie ontwerp worden preventiemaatregelen opgesteld die bij het oprichten van het bouwwerk maar ook tijdens het gebruik van het gebouw de risico's beperken. Hiervoor stelt de veiligheidscoördinator o.a. het veiligheids- en gezondheidsplan op waarin een risico-evaluatie is opgenomen.

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking

De coördinator verwezenlijking komt tussen bij de uitvoering van de werken en zorgt ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsplan gerespecteerd wordt door alle aannemers en onderaannemers. Gedurende de duur van de werken moet de coördinator verwezenlijking een coördinatiedagboek bijhouden. Dat document bevat de gegevens en bemerkingen over de veiligheidscoördinatie en de gebeurtenissen op de bouwplaats.

Postinterventiedossier (PID)

Na afloop van de werken maakt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier (PID) op, dat alle elementen bevat voor een veilige uitvoering van latere werkzaamheden aan het gebouw.

Vraag een vrijblijvende offerte

Contact