EPC of energieprestatiecertificaat

Energiescore met label en concrete aanbevelingen.

Het EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio's, collectieve woongebouwen,…

Categorie
EPC energieprestatiecertificaat
Voor wie?
Bij verkoop en verhuur

EPC voor woningen en appartementen

Op het EPC staat een label voor de woning. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).
Het EPC geeft tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Voor eengezinswoningen wordt bij het stappenplan een kostenraming meegegeven.

EPC voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen

Vanaf 2022 zal ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur.
Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020.

EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen

Wanneer een niet-residentiële eenheid te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • De eenheid heeft een niet-residentiële bestemming
  • De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m²
  • Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m²
Een kleine niet-residentiële eenheid kan een gebouw zijn of een deel van een gebouw.
Per kleine niet-residentiële eenheid dient er een EPC opgesteld te worden.

EPC voor publieke gebouwen

Een EPC voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken.

Energieaudit

Op zoek naar manieren om energie te besparen?
Dan kan u een EPC laten opmaken of een energieaudit laten uitvoeren.
In een energieaudit worden energiebesparende maatregelen voorgesteld op maat van uw gebouw.
Voor elke maatregel wordt een rendabiliteitsberekening gedaan. Hierbij wordt berekend hoe snel een maatregel zal terugverdiend worden, rekening houdend met de investeringskost, de berekende energiebesparing, de reële energieprijzen en eventueel beschikbare subsidies. De rangschikking van zinvolle maatregelen houdt rekening met de toestand van de installaties en gebouwdelen, de impact op andere maatregelen en de praktische uitvoerbaarheid.

Vraag een vrijblijvende offerte

Contact