Milieucoördinator

Altijd in orde met de milieuwetgeving.

Bepaalde klasse 1 bedrijven zijn verplicht om een milieucoördinator aan te stellen volgens de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen van Vlarem I – Bijlage 1. Afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf gaat het om een milieucoördinator type A of B.

Categorie
Milieucoördinator
Voor wie?
Bepaalde klasse 1 bedrijven

Taken

De taken van een milieucoördinator zijn decretaal vastgelegd en kunnen uitgevoerd worden door een interne of externe milieucoördinator.

  • Uitvoeren van de verplichte plaatsbezoeken en rapportages
  • Oplijsten van de nodige aanbevelingen en verbeterpunten
  • Op de hoogte houden van de nieuwe of wijzigende wetgeving
  • Controle op de indiening van de jaarlijks verplichte aangiftes (VMM, IMJV, Valipac, …)
  • Advies op vlak van bodem, afval, energie en water
  • Monitoring van grondstofverbruiken, afval, energie

Salus TMB Groep kan met zijn expertise deze taken voor u uitvoeren als externe milieucoördinator of als ondersteuning van de interne milieucoördinator.

Vraag een vrijblijvende offerte

Contact