Salus TMB Groep

Advies waarop je kan bouwen


Salus TMB Groep BV is een multidisciplinair studie- en adviesbureau in de bouw. We zijn gespecialiseerd in verschillende activiteiten waarmee architecten, projectontwikkelaars, aannemers en bouwheren te maken krijgen tijdens het bouwen, verbouwen of renoveren, zowel van residentiële als niet-residentiële gebouwen.


Bouwen - verbouwen
Ingrijpende energetische renovatie

Salus TMB Groep begeleidt u van omgevingsvergunning tot oplevering, zodat u met alle administratieve verplichtingen in orde bent. U moet met heel wat rekening houden als u een nieuwe woning gaat bouwen, verbouwen of ingrijpend energetisch renoveren. Een overzicht.

Stabiliteitsstudie

De noodzaak spreekt voor zich:
niemand wil scheuren of verzakkingen in zijn of haar woning.
Dus niet verplicht, maar wel belangrijk.

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle tijdelijke en mobiele werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.

EPB-verslaggeving

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Deze studie is verplicht vanaf het moment dat er een vergunning of melding wordt geregistreerd bij de gemeente.

Ventilatieverslaggeving

Naast een EPB-verslaggever is ook de aanstelling van een ventilatieverslaggever verplicht bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen.

Luchtdichtheidsmeting

Deze test geeft een uitstekend beeld van de energiezuinigheid van het gebouw en is zelfs verplicht bij passieve constructies.

Keuring privé-riolering

De keuring is verplicht bij nieuwbouw of herbouw, bij belangrijke wijzigingen, na vaststelling van een inbreuk of in het kader van een afkoppelingsproject.


Verkopen en verhuren

Als u een woning wilt verkopen of verhuren, moet u een aantal attesten kunnen voorleggen. Een overzicht.

Energieprestatiecertificaat (EPC) en energieaudit

Het EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio's, collectieve woongebouwen,....

Keuring van de elektrische
installatie

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren.


Veiligheid en milieu

Bedrijven moeten voldoen aan een hele reeks wetten en regels op het vlak van veiligheid en milieu en het is niet altijd gemakkelijk om door het bos de bomen nog te zien.
Salus TMB Groep is thuis in deze wereld en ondersteunt bedrijven met vragen omtrent veiligheid en milieu.

Preventieadviseur

Om het welzijn van de werknemers te waarborgen, ben je als bedrijfsleider verplicht om een preventieadviseur aan te stellen.

Milieucoördinator

Klasse 1 bedrijven zijn meestal verplicht om een milieucoördinator aan te stellen.

Vraag een vrijblijvende offerte

Contact